Освітньо-професійні програми фахового молодшого бакалавра

НАЗВА ОПП НАВЧАЛЬНИЙ РІК
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
ПРОЄКТ ОПП ПРОЄКТ ОПП ПРОЄКТ ОПП ПРОЄКТ ОПП ПРОЄКТ ОПП ПРОЄКТ ОПП
Архітектура та містобудування + +                    
Графічний дизайн + +                    
Будівництво та цивільна інженерія + +                    
Інженерія програмного забезпечення + +                    
Фінанси, банківська справа та страхування + +                    
Право + +                    
Готельно-ресторанна справа + + + + + +            
Туризм + + + + + +            
Естрадний спів + + + + + + + + +      
Сучасна хореографія + + + + + + + + +      
Менеджмент     + +                

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти