Підвищення кваліфікації

Атестація педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Тестовий контроль знань у Фаховому коледжі ЗВО "Університет Короля Данила"