Гусар_К

Катерина ГУСАР

Голова циклової комісії з архітектури, будівництва та дизайну

e-mail:kateryna.husar@ukd.edu.ua

«Головне у навчанні – знайти баланс між розвитком професійних і особистих якостей студентів, навчити їх мислити, шукати, аналізувати та систематизувати інформацію, а також прищепити любов до обраної професії, щоб випускники могли реалізовувати свої найшаленіші творчі задуми в цікавих проєктах».

 

Навчалась в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Геодезія» (диплом магістра з відзнакою).

Після навчання працювала інженером-геодезистом в ПП «ЮТА» та ДП «Інститут землеустрою».

З 2014 року і досі працює викладачем ЗВО «Університет Короля Данила», а з 2021 року – викладачем спеціалізованих дисциплін Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила».

Брала участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Є авторкою 5 наукових статей у фахових виданнях.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання дисциплін за трьома освітньо-професійними програмами
Напрями роботи викладачів циклової комісії
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
 

2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності
Основи правознавства
Соціальна та економічна історія України 
Основи комп’ютерного моделювання
Основи екології
Основи вищої математики
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Фізичне виховання

2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
Архітектурне проектування
Нарисна геометрія
Інженерна геодезія
Конструкції будівель та споруд
Архітектурне матеріалознавство
Основи архітектурної композиції і кольороведення 
Малюнок, живопис, скульптура
Основи теорії і споруд (курсова робота)
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування
Основи проектної графіки
2.3. Практична підготовка Навчальна практика
Виробнича практика
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності БЖД та основи охорони праці
Історія мистецтв
Основи графічного дизайну
Основи підприємницької діяльності
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Архітектурне проектування», «Конструкції будівель і споруд», «Основи теорії споруд»
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
 

2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності
Соціальна та економічна історія України
Основи екології
Основи комп’ютерного моделювання 
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Основи правознавства (Громадянська освіта)
Основи економічної теорії (Громадянська освіта)
Основи вищої математики
Фізичне виховання

2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
Інженерна графіка (спецкурс)
Опір матеріалів (курсова робота)
Теоретична механіка
Технологія і організація будівельного виробництва
Будівельні конструкції
Будівельне матеріалознавство
Основи систем автоматизованого проектування
Основи обрахунку будівельних конструкцій
Інженерне обладнання будівель
Інженерна геодезія (спецкурс)
Будівельна техніка
Будівельна механіка
2.3. Практична підготовка Навчальна (геодезична) практика
Технологічна практика
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності Основи проектної графіки
Охорона праці  в будівництві
Основи графічного дизайну
Основи підприємницької діяльності
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Технологія і організація будівельного виробництва», «Основи обрахунку будівельних конструкцій», «Опір матеріалів»
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»
 

2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності
Соціальна та економічна історія України
Основи екології
Інформаційні технології
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Основи правознавства
Фізичне виховання
2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності Рисунок
Живопис
Шрифти і типографіка
Дизайн-проектування
Комп’ютерний дизайн в графіці
Макетування і моделювання
Нарисна геометрія і перспектива
Основи композиції
Історія мистецтв (курсова робота)
Кольорознавство
Основи графічного дизайну
2.3. Практична підготовка Навчальна практика
Виробнича практика

2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності
БЖД та основи охорони праці
Основи підприємницької діяльності
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Дизайн-проектування», «Комп’ютерний дизайн у графіці», «Макетування і моделювання»