Цюцяк А.Л.

Андрій ЦЮЦЯК

Голова циклової комісії

e-mail:andrii.tsiutsiak@ukd.edu.ua

Навчався в Івано-Франківському комерційному технікумі (спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в торгівлі»); Західноукраїнському економіко-правничому університету (спеціальність «Облік і аудит», диплом магістра з відзнакою).

З 1997 по 2004 рр. працював бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадіс».

З 2003 р. по 2010 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Західноукраїнського економіко-правничого університету, з 2019 по 2020 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Університету Короля Данила, з 2020 р. і досі – старший викладач кафедри управління та адміністрування Університету Короля Данила.

З 2022 р. – викладач Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила».

Напрями роботи викладачів циклової комісії
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
 
2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності Соціальна та економічна історія України
Основи екології
Інформаційні технології
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Основи вищої математики
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Основи правознавства
Фізичне виховання

2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
Бухгалтерський облік
Основи економічної теорії:
політична економія
макроекономіка
мікроекономіка
Оптимізаційні методи і моделі
Статистика
Економіка підприємства
Страхування
Банківська  система
Гроші і кредит
Фінанси (курсова робота)
2.3. Практична підготовка Навчальна  практика (спецкурс)
Виробнича практика
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності Основи маркетингу
Основи менеджменту
Основи підприємницької діяльності
БЖД та основи охорони праці
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Фінанси», «Банківська система», «Страхування»