тимоць м.в.

Тимоць Мирослава Василівна

Голова циклової комісії

Кандидат економічних наук.

Напрями роботи викладачів циклової комісії
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
 
2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності Соціальна та економічна історія України
Основи екології
Інформаційні технології
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Основи вищої математики
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Основи правознавства
Фізичне виховання

2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
Бухгалтерський облік
Основи економічної теорії:
політична економія
макроекономіка
мікроекономіка
Оптимізаційні методи і моделі
Статистика
Економіка підприємства
Страхування
Банківська  система
Гроші і кредит
Фінанси (курсова робота)
2.3. Практична підготовка Навчальна  практика (спецкурс)
Виробнича практика
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності Основи маркетингу
Основи менеджменту
Основи підприємницької діяльності
БЖД та основи охорони праці
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Фінанси», «Банківська система», «Страхування»