Малиновська

Наталія МАЛИНОВСЬКА

Голова циклової комісії з інформаційних технологій

Спеціаліст вищої категорії, викладач математики та інформатики.

Навчалася у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Прикладна математика, інформатика) (диплом бакалавра) та спеціальністю «Інформатика» (диплом магістра).

З 2008 до 2021 р. працювала викладачем в ІФФКК коледжі ім. С. Граната.

З 2021 року і досі – викладач Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила».

Авторка 5 наукових публікацій у фахових виданнях України.

Напрями роботи викладачів циклової комісії
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 
2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності Основи економічної теорії (Громадянська освіта)
Основи правознавства (Громадянська освіта)
Соціальна та економічна історія України 
Фізика (електрика)
Основи вищої математики
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Фізичне виховання
2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності

Людино-машинна взаємодія (спецкурс)
Комп’ютерна дискретна математика (спецкурс)
Програмування Інтернет-застосувань та Web-дизайн
Теорія ймовірностей
Архітектура комп’ютера
Алгоритми та структури даних
Основи програмування
Інженерія програмного забезпечення
Об’єктно-орієнтоване програмування
Курсова робота з об'єктно-орієнтованого програмування
Організація баз даних
Глобальні інформаційні мережі
Конструювання програмного забезпечення
Інструментальні засоби візуального програмування
Системи керування базами даних
Основи теорії електричних і магнітних кіл
Емпіричні методи програмної інженерії

2.3. Практична підготовка Навчальна практика (спецкурс, 4 семестр)
Навчальна практика (6 семестр)
Виробнича практика (7 семестр)
Технологічна практика (8 семестр)
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності БЖД та основи охорони праці
Основи теорії електричних і магнітних кіл
Інженерна та комп’ютерна графіка
Комп’ютерна схемотехніка
Основи підприємницької діяльності
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Інженерія програмного забезпечення», «Об’єктно-
орієнтоване програмування», «Конструювання програмного забезпечення»)