DSC_8402

Зорін Валентин Олегович

Голова циклової комісії

Викладач кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії.

Напрями роботи викладачів циклової комісії
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 
2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності Основи економічної теорії (Громадянська освіта)
Основи правознавства (Громадянська освіта)
Соціальна та економічна історія України 
Фізика (електрика)
Основи вищої математики
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Фізичне виховання
2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності Людино-машинна взаємодія (спецкурс)
Комп’ютерна дискретна математика (спецкурс)
Теорія ймовірностей
Архітектура комп’ютера
Алгоритми та структури даних
Основи програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних
Глобальні інформаційні мережі
Основи теорії електричних і магнітних кіл
Інженерна та комп’ютерна графіка
Комп’ютерна схемотехніка (курсова робота)
2.3. Практична підготовка Навчальна практика (ІІІ та ІV семестр) 
Виробнича практика
Технологічна практика
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності БЖД та основи охорони праці
Основи підприємницької діяльності
Інженерія програмного забезпечення
Інструментальні засоби візуального програмування
Системи керування базами
Емпіричні методи програмної інженерії
Конструювання програмного забезпечення
Програмування Інтернет-застосувань та Web-дизайн
КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН «Комп’ютерна схемотехніка», «Конструювання програмного забезпечення»)