Інженерія програмного забезпечення

Одна з найбільш затребуваних спеціальностей ХХІ століття, яка дає можливість студентам без перебільшення, «тримати весь інформаційний світ у руках», стажуватися і мати можливість працевлаштування в найкращих і найбільших ІТ-компаніях.

ІТ-спеціаліст – «універсальний солдат», який, маючи аналітичний склад розуму, маючи здатність вести складні математичні розрахунки та об'єктивно оцінювати можливості технологій і їх використання в кожному конкретному випадку, є потрібним у всіх структурах, фірмах, установах, закладах і відіграє ключову роль в подальшому технічному та інтелектуальному прогресі.

Ким може бути випускник Коледжу УКД за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»:

 • керівником ІТ-компанії, тестувальником програмного забезпечення;
 • системним адміністратором та адміністратором баз даних;
 • спеціалістом служб технічної підтримки;
 • менеджером ІТ-проектів;
 • розробником веб-сайтів;
 • розробником мобільних додатків.

Де може працювати випускник - «програміст» у м. Івано-Франківськ:

 • оператор комп’ютерного набору у всіх структурах, які мають електронний документообіг;
 • ІТ-компанії: SoftServe, Softjourn, Inc., ELEKS, Letzgro, V.I.Tech, [bvblogic], CoreValue, Ukietech Сorp., COAX Software, Webmil;
 • структури та установи, які працюють з програмним забезпеченням.
Перелік курсів:

«Людино-машинна взаємодія (спецкурс)», «Комп'ютерна дискретна математика (спецкурс)», «Теорія ймовірностей», «Архітектура комп'ютера», «Алгоритми та структури даних», «Основи програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Організація баз даних», «Глобальні інформаційні мережі», «Основи теорії електричних і магнітних кіл», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Комп'ютерна схемотехніка).

Які компетентності отримає студент, освоївши відповідні навчальні курси?

 • здатність та готовність аналізувати фундаментальні і прикладні проблеми у сфері розробки програмного забезпечення в сучасних умовах, тенденції розвитку галузі інженерії програмного забезпечення, приймати ефективні методологічні рішення;
 • здатність та готовність до самостійної діяльності у професійній сфері на основі сучасних тенденцій розвитку інженерії програмного забезпечення;
 • готовність виконувати проектування і конструювання складних програмних комплексів, інформаційно-обчислювальних систем на основі системного підходу та за допомогою сучасних вдосконалених технологій, методів і методологій, здійснювати контроль якості ПЗ;
 • здатність приймати ефективні організаційно-управлінські рішення, розраховувати та оцінювати їх умови та наслідки;
 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми інженерії програмного забезпечення, що передбачає проведення досліджень з елементами наукової новизни та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності вимог.

Середня заробітна плата – від $ 800.

ОПП Інженерія програмного забезпечення

Пояснювальна записка

Перелік дисциплін