Денна форма навчання

Повторне вивчення дисциплін

Навчальна практика

 (для студентів ІІ курсу Фахового коледжу)

Заочна форма навчання

Підсумкова атестація (ЕК)

(денна та заочна форма)