ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗВО "УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА

2024 року

Правила прийому до Фахового коледжу Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» в 2024 році, розроблені Приймальною комісією Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» (далі – Правила прийому, Приймальна комісія, Фаховий коледж УКД) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 лютого 2024 року № 245 «Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 356/41701, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 14 березня 2024 року № 323 (далі – Порядок), затверджені Вченою радою Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» 25 квітня 2024 р., протокол № 9, і є обов’язковими до виконання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

1

Право

Ліцензований обсяг - 100 місць

2

3

Будівництво та цивільна інженерія

Ліцензований обсяг - 25 місць

4

Архітектура та містобудування

Ліцензований обсяг - 50 місць

5

Дизайн

Ліцензований обсяг - 100 місць

6

Інженерія програмного забезпечення

Ліцензований обсяг - 100 місць

7

Xореографія

Ліцензований обсяг - 40 місць

8

Музичне мистецтво

Ліцензований обсяг - 40 місць

9

Готельно-ресторанна справа

Ліцензований обсяг - 40 місць

10

Туризм

Ліцензований обсяг - 30 місць

11

Менеджмент

Ліцензований обсяг - 50 місць

ЗАРАХУВАННЯ НА 1 КУРС КОЛЕДЖУ після закінчення 9-го класу

Зарахування на І курс освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на базі 9-ти класів відбуватиметься за результатами складання вступних випробувань (творчих конкурсів) з двох загальноосвітніх предметів::
1) українська мова (перший предмет);
2) за вибором вступника, залежно від обраної спеціальності (другий предмет).
Перелік вступних випробувань і творчих конкурсів

Для абітурієнтів, які у 2022 р. вступатимуть на навчання за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Хореографія» або «Музичне мистецтво», зараховуватимуться результати вступного випробування з української мови, а а також результати творчих конкурсів: з рисунку – для архітектури та дизайну; з естрадного співу – для музичного мистецтва; з сучасної хореографії – для хореографії, що будуть проводитися у Фаховому коледжі УКД з дотриманням усіх необхідних санітарних вимог.

ЗАРАХУВАННЯ ДО КОЛЕДЖУ УКД ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 11 КЛАСУ

Зарахування на навчання до Фахового коледжу УКД на базі 11-ти класів відбуватиметься за результатами проходження ЗНО або вступних іспитів (творчих конкурсів) у Фаховому коледжі УКД у будь-яких комбінаціях на власний розсуд вступника.

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років (Перелік сертифікатів ЗНО або вступних випробувань (творчих конкурсів) для вступу на навчання до Фахового коледжу Університету Короля Данила в 2022 році оприлюднений на сайті).

1) Зарахування на навчання до Фахового коледжу УКД на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відбуватиметься на вибір вступникау формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови  та фахових вступних випробувань, залежно від обраної спеціальності.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ

1. Копія одного з документів, що посвідчує особу (копія паспорта або ІD-картки; копія свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);
2. Документ про освіту з додатком;
3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі 11-класів) 2019, 2020, 2021 або 2022 років (за наявності) ;
4. Копія ідентифікаційного номера;
5. Копія військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.; 7. Папка на зав’язках.