ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ УКД

2021 року

Правила прийому до Коледжу Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила в 2021 році розроблені Приймальною комісією Коледжу Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила (далі – Правила прийому, Приймальна комісія, Коледж Університету) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518 (далі – Умови прийому), затверджених Вченою радою Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила 28.12.2020 р., протокол № 7, і є обов’язковими до виконання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

1

Право

Ліцензований обсяг 100 місць

3

Будівництво та цивільна інженерія

Ліцензований обсяг 25 місць

4

Архітектура та містобудування

Ліцензований обсяг 50 місць

5

Дизайн

Ліцензований обсяг 30 місць

6

Інженерія програмного забезпечення

Ліцензований обсяг 30 місць

7

Сучасна хореографія

Ліцензований обсяг 30 місць

8

Музичне мистецтво

Ліцензований обсяг 30 місць

ЗАРАХУВАННЯ НА 1 КУРС КОЛЕДЖУ після закінчення 9-го класу

Зарахування на І курс освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на базі 9-ти класів відбуватиметься за результатами складання вступних випробувань (творчих конкурсів) з двох загальноосвітніх предметів: 1) українська мова (перший предмет); 2) за вибором вступника, залежно від обраної спеціальності (другий предмет).

Перелік вступних випробувань і творчих конкурсів

Для абітурієнтів, які у 2021 р. вступатимуть на навчання за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Хореографія» або «Музичне мистецтво» зараховуватимуться результати вступного випробування з української мови, а також результати творчих конкурсів: з рисунку – для архітектури та дизайну; з естрадного співу – для музичного мистецтва; з сучасної хореографії – для хореографії, що будуть проводитися в дистанційній формі, в онлайн-режимі чи офлайн в Коледжі УКД з дотриманням усіх необхідних санітарних вимог.

ЗАРАХУВАННЯ ДО КОЛЕДЖУ УКД ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 11 КЛАСУ

Зарахування на навчання до Коледжу УКД на базі 11-ти класів відбуватиметься за результатами проходження ЗНО або вступних іспитів (творчих конкурсів) у Коледжі УКД у будь-яких комбінаціях на власний розсуд вступника.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (Перелік сертифікатів ЗНО або вступних випробувань (творчих конкурсів) для вступу на навчання до Коледжу Університету Короля Данила в 2021 році оприлюднений на сайті).

1) Зарахування на навчання до Коледжу УКД на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань, залежно від обраної спеціальності.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ

1. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу (копія паспорта або ІD-картки; копія свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року); 2. Документ про освіту з додатком; 3. 3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2018, 2019, 2020 або 2021 років; 4. Копія ідентифікаційного номера; 5. Копія військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.; 7. Папка на зав’язках.