Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має на меті забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей та потреби споживачів. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим якіснішою є культура і якість обслуговування відвідувачів, тим привабливішим є імідж готелю та ресторану для клієнтів.

Основним завданням фахівців, що працюють в сучасних готелях і ресторанах є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, які забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технології.

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. З огляду на щорічне збільшення кількості підприємств готельно-ресторанного бізнесу на ринку праці як Західного регіону України, так і всієї України, на міжнародному ринку в цілому зростає потреба у фахівцях.

Ким може бути випускник Фахового коледжу за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»:

 • керівник підрозділів / менеджер в готельно-ресторанному господарстві;
 • фахівец з організації готельного обслуговування (адміністратор, черговий адміністратор, портьє, консьєрж, покоївка);
 • фахівець із ресторанної справи (адміністратор, шеф-кухар, кухар, сомельє, бармен, офіціант);
 • фахівець з організації дозвілля.

ПЕРЕЛІК КУРСІВ:

«Основи барної справи», «Основи гостинності», «Товарознавство продуктів харчування», «Харчова хімія», «Основи маркетингу та менеджменту готельно-ресторанної справи», «Бухгалтерський облік в готельно- ресторанному бізнесі», «Технології безпеки послуг в готельно-ресторанному бізнесі», «Якість продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного господарства», «Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі», «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Трудове право України».

Які компетентності отримає студент, освоївши відповідні навчальні курси:

 • здатність розуміти предметну область і специфіку професійної діяльності;
 • здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного обслуговування для розв’язання типових спеціалізованих задач професійної діяльності;
 • здатність використовувати на практиці основи законодавства у сфері готельного і ресторанного господарства;
 • здатність здійснювати сервісно-виробничий процес у закладах готельного та ресторанного господарства;
 • здатність здійснювати підбір технологічного устаткуваннями та обладнаннями для закладів готельного та ресторанного господарства з метою раціонального використання просторових і матеріальних ресурсів;
 • здатність визначати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у закладах готельно-ресторанного господарства;
 • здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу і роботу обслуговуючого персоналу;
 • здатність знаходити творчі рішення визначених конкретних проблем у професійній діяльності;
 • здатність забезпечувати безпеку основних та додаткових послуг у закладах готельного і ресторанного господарства;
 • здатність застосовувати інноваційні технології виробництва і обслуговування споживачів для покращення результатів власної діяльності і роботи інших;
 • здатність здійснювати документальне оформлення господарських операцій у закладах готельного і ресторанного господарства;
 • здатність реалізовувати ефективні внутрішні комунікації та навички взаємодії у професійній діяльності.

Середня заробітна плата за категорією «Готельно-ресторанний бізнес» на сьогодні – від 11 000 грн.

 

hot-rest-sprava