Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має на меті забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей та потреби споживачів. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим якіснішою є культура і якість обслуговування відвідувачів, тим привабливішим є імідж готелю та ресторану для клієнтів.

Основним завданням фахівців, що працюють в сучасних готелях і ресторанах є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, які забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технології.

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. З огляду на щорічне збільшення кількості підприємств готельно-ресторанного бізнесу на ринку праці як Західного регіону України, так і всієї України, на міжнародному ринку в цілому зростає потреба у фахівцях.

Ким може бути випускник Фахового коледжу за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»:

 • керівник підрозділів / менеджер в готельно-ресторанному господарстві;
 • фахівец з організації готельного обслуговування (адміністратор, черговий адміністратор, портьє, консьєрж, покоївка);
 • фахівець із ресторанної справи (адміністратор, шеф-кухар, кухар, сомельє, бармен, офіціант);
 • фахівець з організації дозвілля.

Перелік обов'язкових освітніх компонентів

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності:

"Вступ у спеціальність", "Інформаційно-комунікаційні технології", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)", "Цінності громадянського суспільства", "Екологічна безпека", "Етика ділового спілкування", "Основи наукового пізнання" "Особистісна ефективність", "Фізичне виховання".

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності:

"Мікробіологія", "Основи барної справи", "Основи гостинності", "Товарознавство продуктів харчування", " Харчова хімія", "Маркетинг та менеджмент у туристичній індустрії", "Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі", "Технології безпеки послуг у готельно-ресторанному бізнесі", "Якість продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного господарства", "Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі", "Організація ресторанного господарства", "Організація готельного господарства", "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства", "Правове регулювання в туристичній індустрії".

Які компетентності отримає студент, освоївши відповідні навчальні курси:

 • здатність розуміти предметну область і специфіку професійної діяльності;
 • здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного обслуговування для розв’язання типових спеціалізованих задач професійної діяльності;
 • здатність використовувати на практиці основи законодавства у сфері готельного і ресторанного господарства;
 • здатність здійснювати сервісно-виробничий процес у закладах готельного та ресторанного господарства;
 • здатність здійснювати підбір технологічного устаткуваннями та обладнаннями для закладів готельного та ресторанного господарства з метою раціонального використання просторових і матеріальних ресурсів;
 • здатність визначати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у закладах готельно-ресторанного господарства;
 • здатність планувати, аналізувати і контролювати власну роботу і роботу обслуговуючого персоналу;
 • здатність знаходити творчі рішення визначених конкретних проблем у професійній діяльності;
 • здатність забезпечувати безпеку основних та додаткових послуг у закладах готельного і ресторанного господарства;
 • здатність застосовувати інноваційні технології виробництва і обслуговування споживачів для покращення результатів власної діяльності і роботи інших;
 • здатність здійснювати документальне оформлення господарських операцій у закладах готельного і ресторанного господарства;
 • здатність реалізовувати ефективні внутрішні комунікації та навички взаємодії у професійній діяльності.

Середня заробітна плата за категорією «Готельно-ресторанний бізнес» на сьогодні – від 11 000 грн.