Менеджмент

Сучасні реалії національної економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захопливих спеціальностей як менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Менеджер – це фахівець, який ефективно організовує діяльність колективу, забезпечує комфортну атмосферу праці, мотивує колег, визначає кращі способи виконання і реалізації завдань, проєктів, рішень власників чи керівників, тобто курує процеси управління виробництвом, компанією чи окремим відділом; планує, упроваджує та контролює підтримання оптимальних умов діяльності з метою отримання прибутку і мінімізації витрат.

Добре підготовлений менеджер, який володіє широкими знаннями у сфері сучасної економіки, основами ІТ-технологій, етикою ділового спілкування, може забезпечити успіх організації, її інноваційний розвиток та сприятливий інвестиційний клімат.

Ким може бути випускник Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила» за спеціальністю «Менеджмент»:

 • менеджером малого підприємства;
 • заступником керівника підприємства;
 • менеджером-логістом;
 • менеджером з персоналу;
 • менеджером відділу збуту;
 • менеджером комерційного відділу;
 • керівником виробничого підрозділу;
 • менеджером відділу постачання;
 • менеджером з маркетингу;
 • адміністратором;
 • офіс-менеджером;
 • PR-менеджером.
Усе більшого значення набувають посади керівників нової формації, а саме:
 • контент-менеджер – людина, що відповідає за наповнення контентом (інформацією) сайтів;
 • девелопер-менеджер – спеціаліст, який займається розвитком підприємства, підвищенням його впізнаваності на ринку;
 • бізнес-тренер – фахівець, що (найчастіше на підставі свого досвіду) розповідає, як можна стати успішним менеджером або вивести своє підприємство в ТОП;
 • бренд-менеджер – людина, яка «розкручує» ім’я (бренд) організації;
 • PR-менеджер – організатор концертів, промо-акцій, заходів, які популяризують підприємство.

Кваліфікованих професіоналів з такою спеціальністю чекають підприємства будь-яких форм власності і форм господарювання (від державних структур до приватного сектору економіки).

Перелік курсів:

«Особистісна ефективність», «Економічна теорія», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Менеджмент», «Логістика», «Комунікативний менеджмент», «Основи бухгалтерського обліку», «Тайм-менеджмент», «Основи маркетингу, «Планування бізнесу», «Digital-менеджмент», «Економіка підприємства», «PR-менеджмент», «Організація виробництва та адміністрування», «Господарське право України», «Ділова етика та психологія управління».

Які компетентності отримає студент, освоївши відповідні навчальні курси?

 • розуміння принципів і норм права та використання їх у професійній діяльності;
 • здатність діяти соціально відповідально і свідомо;
 • здатність застосовувати знання теорії і практики менеджменту для вирішення типових спеціалізованих задач професійної діяльності;
 • здатність управляти підрозділом і налагоджувати необхідні комунікації в процесі управління;
 • здатність формувати і демонструвати лідерські якості та поведінкові навички;
 • здатність планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу і роботу інших працівників;
 • здатність планувати час та керувати ним (тайм-менеджмент);
 • здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію під час розв’язання професійних завдань;
 • здатність проводити економічні розрахунки та аналізувати ринок;
 • розуміння принципів психології та використання їх у професійній діяльності;
 • здатність застосовувати правила оформлення управлінських документів.

Середня заробітна плата – від 15 000 тис. грн.