Лотоцький (1)

Лотоцький Михайло Васильович

Голова циклової комісії

Доцент кафедри кримінального права і процесу Університету Короля Данила, адвокат.

Напрями роботи викладачів циклової комісії
ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПРАВО»
   
2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності Соціальна та економічна історія України
Основи екології
Інформаційні технології
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Основи вищої математики
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Основи правознавства
Фізичне виховання
2.2.Дисципліни, які формують спеціальні компетентності Історія держави і права зарубіжних країн
Історія держави і права України
Римське приватне право
Теорія держави і права
Конституційне право України
Адміністративне право України
Цивільне право України (курсова робота)
Кримінальне право України (курсова робота)
Судові  та правоохоронні органи
2.3. Практична підготовка Навчальна  практика
Виробнича практика
2.4 Вибіркові дисципліни (вибір навчального закладу), які формують спеціальні компетентності БЖД та основи охорони праці
Юридична психологія
Основи ораторського мистецтва
Основи підприємницької діяльності
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН «Теорія держави і права»,  «Конституційне право України», «Адміністративне право України»