Туризм і рекреація

Туризм – цікава, креативна, модна, прибуткова і приваблива сфера діяльності. Якщо Ви любите подорожувати – чудово, але організувати подорож для когось – це справжнє мистецтво! Найвищий професіоналізм у сфері туризму – втілити мрію туриста в реальність! Ваше завдання – допомогти спланувати, організувати подорож потенційному туристу, надати консультації та допомогу. Сучасний світ ставить нові вимоги до фахівця у сфері туризму, зокрема цінним є саме особистісний підхід до кожного клієнта, професіоналізм, хороші комунікативні, психологічні навички, адже більша частка роботи менеджера в туризмі припадає на спілкування з клієнтами.

Ким може бути випускник Фахового коледжу за спеціальністю «Туризм і рекреація»:

 • консультант з подорожей та організатор подорожей;
 • агент з туризму;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • агент з організації туризму;
 • керівник туристичних груп;
 • екскурсовод;
 • трансферний гід;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з організації дозвілля.

Де може працювати випускник-«турист» у м. Івано-Франківськ:

 • туристичні агенції міста «AnexTour», «Tui», «Альбатрос-тур», «Твоя історія», «Мега-тур» та інші;
 • туристичні оператори «Кей», «Nadiyatour», «Апельсин», «EneyTour» та інші;
 • екскурсійні бюро, інформаційно-туристичні центри, консультативні туристичні пункти.

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ:
Освітні компоненти, що формують загальні компетентності: "Вступ у спеціальність", "Інформаційно-комунікаційні технології", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)", "Цінності громадянського суспільства", "Екологічна безпека""Етика ділового спілкування", "Основи наукового пізнання", "Особистісна ефективність", "Фізичне виховання". Освітні компоненти, що формують спеціальні (фахові) компетентності: "Основи гостинності", "Основи туризмознавства", "Організація екскурсійної діяльності", "Географія туризму", "Туристичне краєзнавство", "Маркетинг та менеджмент у туристичній індустрії", "Бухгалтерський облік у туризмі", "Рекреаційно-туристичний потенціал країн і регіонів світу", "Психологія туризму", "Технологія туристичної діяльності", "Правове регулювання в туристичній індустрії", "Безпека в туризмі", "Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності"

Які компетентності отримає студент, освоївши відповідні навчальні курси?

 • здатність застосовувати на практиці знання з правового регулювання сфери туризму в Україні;
 • здатність застосовувати знання теорії і практики туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця туристичного супроводу;
 • здатність ідентифікувати туристичний ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив розвитку туризму;
 • здатність проводити моніторинг ринку туристичних послуг;
 • здатність створювати туристичний продукт, надавати туристичну послугу (перевезення, тимчасове розміщення, харчування; екскурсійне, курортне, спортивне, розважальне та інше обслуговування);
 • здатність забезпечувати доступність туризму та екскурсійних відвідувань для туристів різних категорій;
 • здатність виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки туристів, збереження їх майна, охорони туристичних ресурсів України і довкілля;
 • здатність документально забезпечувати технологічні процеси туристичної діяльності та проводити їх економічні розрахунки;
 • здатність застосовувати організаційні й технологічні процеси суб’єкта туристичної сфери;
 • здатність реалізовувати ефективні комунікації та навички взаємодії у професійній діяльності;
 • здатність застосовувати принципи психології у професійній діяльності;
 • здатність працювати в команді й налагоджувати міжособистісну взаємодію під час розв’язання професійних задач.
Середня заробітна плата – 12000 грн.