Туризм

Туризм – цікава, креативна, модна, прибуткова і приваблива сфера діяльності. Якщо Ви любите подорожувати – чудово, але організувати подорож для когось – це справжнє мистецтво!

Найвищий професіоналізм у сфері туризму – втілити мрію туриста в реальність! Ваше завдання – допомогти спланувати, організувати подорож потенційному туристу, надати консультації та допомогу.

Сучасний світ ставить нові вимоги до фахівця у сфері туризму, зокрема цінним є саме особистісний підхід до кожного клієнта, професіоналізм, хороші комунікативні, психологічні навички, адже більша частка роботи менеджера в туризмі припадає на спілкування з клієнтами.

Ким може бути випускник Фахового коледжу за спеціальністю «Туризм»:

 • консультант з подорожей та організатор подорожей;
 • агент з туризму;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • агент з організації туризму;
 • керівник туристичних груп;
 • екскурсовод;
 • трансферний гід;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з організації дозвілля.

Де може працювати випускник-«турист» у м. Івано-Франківськ:

 • туристичні агенції міста «AnexTour», «Tui», «Альбатрос-тур», «Твоя історія», «Мега-тур» та інші;
 • туристичні оператори «Кей», «Nadiyatour», «Апельсин», «EneyTour» та інші;
 • екскурсійні бюро, інформаційно-туристичні центри, консультативні туристичні пункти.

ПЕРЕЛІК КУРСІВ:

«Технологія туристичної діяльності», «Історія туризму», «Організація екскурсійної діяльності», «Географія туризму», «Менеджмент і маркетинг в туризмі», «Організація сільського туризму», «Туристичне краєзнавство», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Рекреаційно-туристичний потенціал країн і регіонів світу», «Основи маркетингу та менеджменту у туризмі», «Бухгалтерський облік у туризмі», «Психологія туризму», «Правове регулювання в туризмі», «Безпека у туризмі».

Які компетентності отримає студент, освоївши відповідні навчальні курси?

 • здатність застосовувати на практиці знання з правового регулювання сфери туризму в Україні;
 • здатність застосовувати знання теорії і практики туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця туристичного супроводу;
 • здатність ідентифікувати туристичний ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив розвитку туризму;
 • здатність проводити моніторинг ринку туристичних послуг;
 • здатність створювати туристичний продукт, надавати туристичну послугу (перевезення, тимчасове розміщення, харчування; екскурсійне, курортне, спортивне, розважальне та інше обслуговування);
 • здатність забезпечувати доступність туризму та екскурсійних відвідувань для туристів різних категорій;
 • здатність виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки туристів, збереження їх майна, охорони туристичних ресурсів України і довкілля;
 • здатність документально забезпечувати технологічні процеси туристичної діяльності та проводити їх економічні розрахунки;
 • здатність застосовувати організаційні й технологічні процеси суб’єкта туристичної сфери;
 • здатність реалізовувати ефективні комунікації та навички взаємодії у професійній діяльності;
 • здатність застосовувати принципи психології у професійній діяльності;
 • здатність працювати в команді й налагоджувати міжособистісну взаємодію під час розв’язання професійних задач.

Середня заробітна плата – 12000 грн.