У руслі освітніх трансформацій необхідною умовою підготовки успішних здобувачів
освіти є орієнтація на практичну підготовку, зокрема проведення занять, максимально
наближених до реальних умов праці.