Днями у Фаховому коледжі ЗВО «Університет Короля Данила» відбулась
зустріч зі стейкхолдерами для обговорення освітньо-професійної програми
«Туризм».